Curriculum

Percubaan Penilaian Menengah Rendah(PMR) 2011

      Pelajar-pelajar Tingkatan 3 telah menduduki Percubaaan PMR pada 15- 22 Ogos 2011 yang lalu. Analisis telah dilakukan untuk mencari Kelemahan dan kekuatan  pelajar-pelajar pada setiap matapelajaran supaya guru dapat melakukan penambahbaikan sebagai persediaan menghadapi Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah 2011 pada 24 Oktober 2011 ini.


Perbandingan Pencapaian Kecemerlangan Ting 3

Senarai pelajar Ting3 yang memperoleh
 keputusan cemerlang dalam  Percubaan PMR 2011


Percubaan Peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) 2011

 Pelajar-pelajar Tingkatan 5 juga , telah menduduki Percubaaan SPM pada 6 -22 September 2011yang lalu. Analisis mencapai semua pelajar  telah dilakukan untuk mencari Kelemahan dan kekuatan  pelajar-pelajar pada setiap matapelajaran agar guru dapat melakukan penambahbaikan sebagai persediaan menghadapi Peperiksaan Sijil Peperiksaan  Malaysia 2011 pada 14 November 2011 yang bakal tiba ini.

Analisis Percubaan SPM 2011

Senarai pelajar Ting 5 yang memperoleh
 keputusan cemerlang dalam  Percubaan SPM 2011